dimarts, 15 de maig de 2007

"Quina Castalla Volem" ja té Blog

Les tres associacions locals (Natura i Gent, Forum 21 i Centre d'Estudis La Foia), organitzadores de la I Setmana d'Urbanisme a Castalla, estrenen pàgina web per seguir treballant per "els interesos del poble i la gent que hi viu", sense voler "substituir la veu de les institucions legalment constituïdes, únicament pretenem obrir el debat i la participació sobre assumptes que pel seu esdevenir, no es troben als programes electorals dels partits polítics", segons apunten en la web.

Si us interesa el tema, podeu punxar en http://www.quinacastallavolem.blogspot.com/.
.