dimarts, 22 de maig de 2007

Els Programes Municipals (II). El Programa del PSOE

El segon programa que aplega a les meues mans -o millor dit, a la meua pantalla, perque el podeu consultar a la web del partit-, és el programa del PSOE.

La veritat és que aquest programa serà mes difícil de "criticar", perque al no estar en el govern, no han pogut fer res mal, però si algo del que proposen no m'agrada també passarà per la "censura".

El programa, presentat en castellà i en valencià, no té en compte al votant extranger, i amb el tema polític tots són votants potencials i amb tots es deberia comptar, a mes no nomena temes tant importants ja per al poble com Castalla Internacional o el Casc Antic, al que es nomena sols de refilò.

El programa es presenta separat en els següents temes:

- Educació
- Sanitat
- Industria, Comerç i Turisme
- Creació d'Ocupació
- Medi Ambient
- Urbanisme
- Esports
- Seguretat Ciutadana
- Joventut
- Cultura
- Festes, Oci i Temps Lliure
- Dona
- Participació Ciutadana
- Persones Majors

Amb dos anexos especials per explicar amb deteniment els punts referents a l'Esport i a la Joventut.

Destacaré i/o comentaré els punts que mes em criden l'atenció dins de cada tema.

Educació

- Creació d'una guarderia pública municipal

La veritat és que fan falta mes guarderies, i si me se permitix el consell, seria ideal una guarderia al poligono per a tota la gent que treballa, amb un horari ample i flexible, és algo que comentem molt entre companys de treball.

- Pla específic perquè tots els alumnes d'infantil i primària tinguen els llibres de forma gratuïta.

- Potenciar els plans d'Autoprotecció i Evacuació en tots els col·legis de Castalla.

Imagine que els plans de protecció i evaquació als col.legis estaran fets, sols per ser llocs públics és obligat, i el programa el que vol reflectir és el fet de millorar-los en tot el possible. Si no estigueren fets, seria vergonyos.

Sanitat

- Impulsar la construcció d'un nou centre de salut adequat a la població actual de Castalla. Açò possibilitaria la posada en marxa de servicis importants dels que en este moment no és possible disposar per falta d'unes instal·lacions adequades.

Per a temes com aquest tindrà molt a veure i a dir la Conselleria, però està bé de moment plantejar-se-ho, encara que igual seria suficient ampliar la plantilla sanitaria de l'actual centre i els horaris d'atenció al públic, perque una horeta i mitja de receptes i una horeta i mitja de consulta al dia...em sembla que es pot estudiar...

- Sol·licitar el servici de pediatria en urgències, els caps de setmana a més del metge habitual.

Els caps de setmana i les vesprades, algo tant bàsic, senyor, i no tenir-ho al poble. Que tu podras esperar-te fins demà, però el teu fill no...i no és questió de tindre que arrear cada vegada a Alcoi o Alacant per a que els atenga un pediatra.

Creació de l'Ocupació

- Impulsar la creació de llocs de treball per a menors de 22 anys, majors de 45 i facilitar la incorporació de jóvens llicenciats al mercat laboral.

Medi Ambient

- Elaborar un pla per a la recuperació i conservació dels nostres espais naturals.

- Conscienciació i control del consum de l'aigua potable.

Al que hi ha que concienciar és a l'empresa que s'emporta el 82% de l'aigua que es trau dels nostres aqüifers. Despres que ens conciencien a nosaltres.

Urbanisme

- Establir un creixement ordenat i transparència informativa total respecte a totes les actuacions i plans urbanístics.

Sobre tot, "transparencia informativa total".

- Donar prioritat a la recuperació i rehabilitació de zones degradades (nucli antic). Creació de noves zones verdes i parcs infantils, millora i adequació de les existents.

Per fí, apareix el Casc Antic, però eixe pla de recuperació i rehabilitació del casc antic, deberia explicar-se punt per punt. Algun partit té algun pla elaborat?

- Buscar la ubicació òptima per a la construcció d'un nou parc públic amb l'objectiu que siga un referent i pulmó verd del nucli urbà de Castalla.

Dificilment seria al nucli del poble. On s'ha pensat que podria anar?

Esports

- Crear i potenciar un Patronat Municipal d'Esports integrat per representants de l'Ajuntament i membres de les diferents entitats esportives de Castalla. Tornar als clubs la capacitat de gestionar les seues activitats.

Seria important que la gent que té que pendre decisions en l'esport municipal, sàpia d'esport, l'haja practicat o el practique, haja estat federat...que conega de primera ma la problematica de l'esport. Si s'ha fet així fins ara, perfecte, i si no s'ha fet així, mal fet.

- Recolzar i potenciar les escoles esportives municipals.
- Renovar l'equipament esportiu del gimnàs.
- Crear un vestidor per a dones en el pavelló.

Si, però l'esport serà gratuit per als xiquets de Castalla?

Seguretat Ciutadana

- Lluita contra la violència domèstica.

...I per prevenir-la.

Joventut

- Informació i assessorament respecte a plans per a adquisició o lloguer de la primera vivenda.

- Crear un festival per a grups musicals de la localitat i actuacions de grups importants.

Cultura

- Millora dràstica de les infraestructures de la casa de cultura.

Si que li fa falta, entre goteres, calefacció,...Quan estiga el nou Auditori, si ningú es preocupa de la Casa de Cultura, caurà a trossos.

- Potenciar un Patronat Municipal de Cultura integrat per representants de l'Ajuntament i membres de les diferents entitats culturals de Castalla. Gestionar de forma més eficient la informació cultural.

Festes, Oci i Temps Lliure

- Continuar potenciant a la Comissió de Festes i a les societats i entitats festeres de Castalla (Carnestoltes, Setmana Santa, Vaca, Fira, etc.)

Comissió de Festes? Es refereixen a l'Agrupació de Comparses? Joer, quin esvaró.

Dona

- Creació d'una regidoria específica de la dona

En l'anàlisi del programa del PP, ja vaig comentar que no està de mes crear noves regidories, sempre i quan estiguen ben enfocades. Aquesta em pareix molt acertada.

- Impulsar la creació de llocs de treball per a dones majors de 40 anys i recolzar la formació professional dirigida a la incorporació de la dona en el mercat laboral

Participació Ciutadana

- Elaborar un Reglament de Participació Ciutadana

La Participació Ciutadana em sembla bàsica per al poble, i no tots els partits la proposen al seu programa.

- Participació en l'elaboració dels pressupostos municipals de totes les associacions veïnals, culturals, esportives, professionals, etc.…

Algo que també tire de menys en el programa és allò que fa referencia als plenaris, radio i televisió. Es farien en un horari còmode pensant en els ciutadans? Cap la possibilitat de oferir-los per TV?

Persones Majors

- Recolzar a les associacions que lluiten contra l'Alzheimer i altres demències.

Tinc entes que, amb les actuals ajudes, tenen per a ben poc...amb la tasca que fan, deberia ser algo prioritari.

- Celebrar unes Jornades Intergeneracionals perquè els majors posen els seus coneiximents al servici dels joves.

Potser interesant...al menys si que és original. Sols amb les histories que podrien transmetre...

- Crear un programa d'ajuda a fi que aquells pensionistes de menors ingressos disfruten de descomptes en les taxes i impostos corresponents a servicis municipals de primera necessitat: aigua potable, taxa de clavegueram, taxa d'arreplega de fems, etc.


Fins ací el repàs al programa del PSOE. Segur que m'he deixat alguna cosa que per a un altre és interesant i digne de nomenar. Si algú vol afegir coses, per a això poden servir també els comentaris..

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Al blog del BLOC ja es pot baixar el programa electoral.

Vicent Quiles ha dit...

Ho sé, però es per tornar-se boig, perque em diu que "El sitio al que está intentando acceder ha excedido su tasa de transferencia de datos" i no el puc veure, i quan el puc veure...a la versió en valencià no es pot llegir el full 3. I per mes conya, l'ambulancia que es promet a la versió en valencià, no la trobe a la versió en castellà, i supose que l'ambulancia serà per a tots, no?

Bé, em suposarà un poc mes de faena, però paciència que tot aplegarà.

Anònim ha dit...

"Crear un programa d'ajuda a fi que aquells pensionistes de menors ingressos disfruten de descomptes en les taxes i impostos corresponents a servicis municipals de primera necessitat: aigua potable, taxa de clavegueram, taxa d'arreplega de fems, etc."

No acabe d'entendre com no s'han donat compte els partits de que gran part de l'èxit de Pota ha estat per que donava un servici a les persones majors sense recursos: Si algú tenia, posem per cas, goteres, li enviava als obrers municipals per a que ho arreglaren.
Clar tot això es fea d'una forma totalment irregular, però no veig raó per a que un altre partit no regularitze eixes actuacions mitjançant un pla d'ajudes per a pensionistes.

The Vaquerman