dilluns, 14 de gener de 2008

Loteria dels Mariners premiada

Les paperetes de la loteria de la Comparsa Mariners premiades en el sorteig del Niño (10 € per papereta), es pagaran en el local de la Comparsa els dies 23 i 24 de gener (dimecres i dijous) de 20.00 h. a 21.30 h..
.